هنان شرکت تجهیزات اردن بازار سخت افزار برای دستیابی به دستیابی به موفقیت صفر است

July 25, 2023

اخیراً شرکت تجهیزات هنان با موفقیت در مناقصه پروژه رشته سخت افزار شبکه توزیع 33 کیلوولت جردن برنده شد.پروژه برنده اولین پروژه زرگری اردن این شرکت است که پایه و اساس محکمی برای توسعه و گسترش آینده شرکت در بازار برق اردن و حتی بازارهای اطراف آن در خاورمیانه ایجاد کرده است.
گزارش شده است که کمبود انرژی محلی اردن، وابستگی انرژی آن به کشورهای خارجی بسیار زیاد است و نفت مورد استفاده برای تولید برق اساساً کاملاً به واردات وابسته است، بنابراین پتانسیل بازار تجهیزات برق اردن بسیار زیاد است.در حال حاضر، بسیاری از پروژه های بزرگ انرژی برق محلی در حال انجام است، تقاضا برای تجهیزات شدید و فوری است و وضعیت در کشورهای همسایه در حال تثبیت است و تعداد زیادی تجهیزات انرژی برق از طریق اردن، یک مرکز ترانزیت تجاری، وارد خواهد شد.این شرکت استراتژی توسعه "11533" گروه تجهیزات را به شدت اجرا کرد و در مرحله اولیه برنده شدن در مناقصه، تحلیل تجاری و فنی پیش از مناقصه را روی مشخصات فنی و نقشه های محصولات پروژه انجام داد.نمونه های نمونه توسط مالک مورد آزمایش قرار گرفتند و گواهینامه نمونه محصول را گذراندند و برنده شناخت و لطف مالک شدند.
در گام بعدی، این شرکت به طور پیوسته صنعت سخت‌افزار سنتی را توسعه می‌دهد، فعالانه فرصت‌های بازار خارج از کشور را به دست می‌آورد، برای به دست آوردن سفارشات با کیفیت بالا تلاش می‌کند و به طور پیوسته مسیر توسعه با کیفیت بالا را در پیش خواهد گرفت.

 

آخرین اخبار شرکت هنان شرکت تجهیزات اردن بازار سخت افزار برای دستیابی به دستیابی به موفقیت صفر است  0آخرین اخبار شرکت هنان شرکت تجهیزات اردن بازار سخت افزار برای دستیابی به دستیابی به موفقیت صفر است  1